Spill: gjett tallet!

Har du lekt "gjett tallet" før? Du vet, der hvor du skal prøve å gjette et tall som en annen tenker på? Her skal du gjøre denne leken om til et dataspill!

Spillet ditt må automatisk velge et tilfeldig tall mellom 1 og 100. Deretter skal programmet registrere hva brukeren gjetter, og svare "for lavt", "for høyt" eller "riktig". Spillet må telle hvor mange ganger spilleren gjetter før han/hun velger det rette tallet.

I bildet nedenfor ser du et eksempel på hvordan spillet kan se ut. Det går også fint an å lage det som et konsollprogram helt uten et grafisk grensesnitt.

Bilde relatert til oppgava
Løsningsforslag: (js)