Gangetabeller

En gangetabell er en tabell der kolonnene og radene er navngitt med tallene som skal multipliseres, og verdien i hver celle er produktet av rad- og kolonnenavnene. Du skal lage flere ulike gangetabellprogrammer.

Lag først et program som skriver ut den lille gangetabellen. Da skal du multiplisere alle kombinasjoner av tall mellom 1 og 10.

Utvid programmet ditt sånn at brukeren kan velge start og slutt-tall.

Bilde relatert til oppgava
Løsningsforslag: (python)(php)