Jobb med fibonaccitall

Fibonaccitall er tall i den uendelige følgen: 0, 1, 1,2 ,3 ,5 ,8 ,13 ,21 ,34 ,55 ,89 ,144 , …. Du skal løse flere ulike oppgaver knytta til denne tallfølgen.

Bilde relatert til oppgava
Løsningsforslag: