Herons formel

I denne oppgava skal du hente input fra brukeren, bruke en matematisk formel og skrive ut et svar til brukeren.

Lag en funksjon som beregner arealet av en trekant med Herons formel, gitt a, b og c. Bruk dette i et program hvor brukeren kan taste inn de tre parameterne a, b og c. Programmet skal skrive ut det beregnede arealet.

Bilde relatert til oppgava
Løsningsforslag: